Eerste resultaten van het Little Fireface Project

Geplaatst op: maandag 28 januari 2013 om 12:15
workshop-on-loris-in-java

Het Little Fireface project (LFP) is opgezet op Java om de bedreigde plompe lori (Nycticebus) te beschermen. Via ecologie, educatie en empowerment probeert oprichtster Professor Anna Nekaris met een groep onderzoekers de lokale bevolking bewust te maken van de huidige situatie en zo de illegale dierenhandel terug te dringen en de plompe lori te beschermen.

Een belangrijk onderdeel van het LFP is educatie, zo is er voor jong en oud een passend programma bedacht om de mensen wat te kunnen leren over de plompe lori. Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft hieraan mee kunnen helpen door het bekostigen van een deel van de materialen die nodig waren hiervoor (zoals papier, stickers en vlaggen). Naast educatie van de lokale bevolking zijn er ook filmpjes gemaakt om een nog groter publiek te kunnen bereiken. Deze filmpjes worden gebruikt in workshops of als reclame op de televisie. In de filmpjes kan je zien hoe de plompe lori leeft en waarvoor hij precies gevangen wordt, ook vertelt een aantal mensen over de karaktistieken van en de mythe over dit mooie dier.
 

‹ Terug naar Nieuws