Eerste project in Nederland!

SOSvuursalamander

Geplaatst op: dinsdag 13 mei 2014 om 13:55
naamloos

Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis dreigt er een amfibie in ons land
acuut uit te sterven; de vuursalamander ( Salamandra salamandra ). Deze soort komt
van nature in Nederland slechts voor op drie locaties in de heuvels van Zuid-Limburg, en vormde daar jarenlang een stabiele populatie bestaande uit vele honderden individuen. Sinds 2008 worden er echter steeds vaker dode vuursalamanders aangetroffen en in 2011 zijn, ondanks zeer intensief monitoren, slechts een handvol levende exemplaren waargenomen. Hiermee staat de vuursalamander op dit moment op het randje van uitsterven in Nederland.

RAVON is daarom in 2012 het actieplan SOS Vuursalamander gestart met als doel de vuursalamander van de ondergang te behoeden. Dit actieplan voorziet in onderzoek naar de oorzaak van het ineenstorten van de populatie, de monitoring van de restpopulatie, het veilig stellen van de allerlaatste exemplaren door opvang, gevolgd door een kweekprogramma. Het jaar 2013 is daarom uitgeroepen tot ‘Jaar van de vuursalamander’.

‹ Terug naar Nieuws