Update: Mens-Roofdier conflict

Geplaatst op: dinsdag 16 september 2014 om 15:40
afbeelding1

Met de donatie van het Wildlife Fund zijn de University of Dodoma en het Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research begonnen met het eerste deel van hun onderzoek naar het conflict tussen mens en roofdier in de Rorya regio in Tanzania.

De onderzoekers zijn gelijk aan de slag gegaan en hebben de cameravallen voor het tellen van het aantal roofdieren neergezet in de dorpen. Hieruit bleek dat het vooraf bedachte risico over het stelen van de camera’s zeer reëel was, aangezien er constant pogingen waren om de camera’s, of de sleutels van de camerakasten te stelen. Bij de volgende serie testen word er een andere methode gebruikt.

In de tot nu toe afgenomen vragenlijsten vertellen veehouders dat er in de laatste twee jaar vooral schapen en geiten gedood worden door de roofdieren. Maar drie van de veehouders gaf aan roofdieren te hebben vergiftigd, waarvan een toegaf een hyena te hebben gedood. Er blijkt ook dat veehouders een groot deel van hun vee verliezen door ziekte en dat hier nog veel winst te behalen valt. De onderzoekers zullen hier ook naar kijken in de resterende tijd van het onderzoek.

Met de informatie uit dit onderzoek hopen de onderzoekers er uiteindelijk voor te kunnen zorgen dat de veehouders minder verlies van vee ondervinden door roofdieren en er daardoor minder vergiftiging van deze roofdieren door veehouders plaatsvind. Ook wordt de lokale bevolking geholpen met het vinden van manieren om hun vee te beschermen tegen predatie, zoals het bouwen van nachtopvanghokken. Het onderzoek zal nog ongeveer een jaar duren.

‹ Terug naar Nieuws