Partner: Conservation des Especes et de Populations des Animals

Geelborstkapucijnaap - 2010

Jaar: 2010
Gebied: Brazilie
Bedrag: 2.500 euro
geelborstkapucijnaap-3

Geelborstkapucijnapen behoren tot de top 25 van meest bedreigde apensoorten ter wereld.

Gelukkig zet het Conservation des Especes et de Populations des Animals (CEPA) zich voor deze apen in door onderzoek te doen en verbingswegen te bouwen. Veel kapucijnapen leven in gebieden waar de bossen allemaal eilandjes zijn geworden tussen al het landbouwgebied. Dit hoeft geen probleem te zijn als er maar verbindingswegen tussen de eilandjes zijn (in de vorm van touwbruggen) zodat autowegen makkelijk en veilig kunnen worden overgestoken door de apen.

Het verslagjaar kenmerkte zich door de ontwikkeling van een steeds beter inzicht in het ruimtegebruik van de kapucijnapen. Het wordt dan ook steeds duidelijker wat de potentieel geschikte gebieden zijn om te beschermen. Niet zozeer de omvang van het gebied, het aantal fruitbomen en de nabijheid van menselijke aanwezigheid blijkt hierbij van belang. Het is in feite voornamelijk de positionering ten opzichte van andere gebieden die bepaalt of bepaalde zones wel of niet worden gebruikt. In een tot nu toe nog niet goed in kaart gebracht gebied, Calungá, blijken meer groepen gedurende langere tijd te verblijven dan aanvankelijk gedacht. Het gaat om een gebied dat aanzienlijk droger is dan de andere tot dan toe bestudeerde gebieden. Opvallend is het gebruik van gereedschap door de apen met name voor het openen van noten, welke in Calungá door gebrek aan fruit, de belangrijkste voedselbron vormen. 

In het verslagjaar is ook een inventarisatie gedaan naar de Braziliaans ex-situ populatieomvang en –kwaliteit. Veel dierentuinen houden de soort, vaak als opvangdier of om anderszins toevallige redenen. Het aanbieden van het juiste dieet en hybridisatie met andere soorten, zijn problemen.

‹ Terug naar Onze projecten