Partner: Caprivi Carnivore Project

Gevlekte hyena - 2011

Jaar: 2011
Gebied: Namibië
Bedrag: 7.715 euro
hyena

Ondanks dat de status van de gevlekte hyena in de regio’s Caprivi en Kavango in Namibië onbekend is, wordt toch de zogenoemde ‘trofee jacht’ toegepast in het Bwabwata National Park. Mensen betalen een bepaald bedrag en krijgen daarmee toestemming om een hyena af te schieten en mee naar huis te nemen als ‘trofee’. De opbrengst hiervan gaat naar de 6.000 inwoners van het Nationale Park. Veel van deze inwoners zien de hyena (en ook ander wildlife in het park) als bedreiging voor hun veestapel. Het gebeurt namelijk regelmatig dat ze hun vee opgegeten of gedood aantreffen. Om deze kosten te compenseren krijgen zij de opbrengst van de ‘trofee jacht’ uitgekeerd, maar dit is niet toereikend voor de gederfde inkomsten. Ook weegt dit niet op tegen de impact die de jacht heeft op de hyena populatie. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met de groepssamenstelling die nodig is om de populatie gezond te houden.

Voor de ‘trofee jacht’ is een quotum vastgesteld. Dit quotum is echter niet gebaseerd op feitelijk onderzoek, maar op negatieve verwachtingen ten aanzien van de hyena’s. Bewijs dat het stelselmatig de hyena’s zijn die de veestapels doden of opeten is er niet. Ander wildlife, zoals de leeuwen, zou hier ook een aandeel in kunnen hebben.

De onderzochte hyenapopulatie in Namibië blijkt, meer dan verwacht, te leiden onder het human/wildlife-conflict. De clanstructuren hebben in de onderzochte populatie stabiele maar lage aantallen. In de buurt van menselijke bewoning zijn de aantallen laag. 

Trofeeënquota zijn een punt om aandachtig in de gaten te houden. Er worden quota opgesteld waarmee de aantallen hyena’s waarop wordt gejaagd, beperkt worden. In deze gevallen wordt er vaak door toeristen gejaagd, waarna ze hun gejaagde dier, hun trofee, mee naar huis mogen nemen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat populaties niet te groot worden. De inkomsten die hiermee worden verworven, worden gebruikt voor natuurbeheer. Geconstateerd is dat de wijze waarop NGO’s de overheid adviseren wat betreft de trofeeënquota, niet gebaseerd is op wetenschappelijke data maar meer op de druk en de negatieve ideeën van de lokale bevolking. Op deze manier zijn de trofeeënquota een gevaar voor de stabiliteit van de clans. Diverse populaties verliezen dus regelmatig een exemplaar aan de jachtindustrie. Wenselijker zou zijn de quota toe te wijzen op basis van kennis van de structuur van de clan. Grotere stabiele clans kunnen gemakkelijker met enige regelmaat een exemplaar missen dan de vele kleinere clans in de gebieden met menselijke bevolking.


 

‹ Terug naar Onze projecten