Partner: Marwell Zoo

Grévy zebra - 2013

Jaar: 2013
Gebied: Kenia
Bedrag: 5.000 euro
zebra

Er is uitvoering gegeven aan de eerste fase van het in 2008 gelanceerde eerste Nationale Conservation Strategy voor de Grévy zebra. Ook bij dit project is uitgebreid onderzoek een voorwaarde voor het ontwikkelen van beschermingsmaatregelen. In Marwell Zoo aan de zuidkust van Engeland, is een programma ontwikkeld waarbij door middel van cameraopnames de verschillende zebra’s uit elkaar gehouden kunnen worden, een streepjescodescanner eigenlijk.

Er is nu veel beter zicht op de aantallen, de omvang van de kuddes en de migratiebewegingen. Veel werd het afgelopen jaar duidelijk over kuddesamenstellingen en fluctuaties tussen de kuddes. Op zichzelf was dat al heel interessant. Bij Grévy zebra’s zijn de kuddeverbanden veel losser dan bij andere zebra’s, paarden en ezels.

Het totaal aantal dieren is 2.407, dat is in ieder geval minder dan de schatting uit 2000. Ook is er onderzoek gedaan naar graaspatronen en vegetatieontwikkeling. De situatie van de Grévy zebra blijft zorgelijk. Droogte en concurrentie bij de drinkplaatsen van veeherders met hun koeien en geiten vormen de belangrijkste bedreigingen. Op basis van de opgedane inzichten, kunnen er in de komende jaren maatregelen worden genomen.
 

‹ Terug naar Onze projecten