Partner: International Rhino Foundation

Indische neushoorn - 2011

Jaar: 2011
Gebied: Assam
Bedrag: 7.000 euro
neushoorn

De laatste 100 jaar is er veel gedaan om de Indische neushoorn te beschermen. In 1905 leefden er nog maar 10 tot 20 neushoorns in Assam’s Kaziranga National Park . Door strenge beschermingsmaatregelen heeft de soort weer kunnen uitgroeien tot meer dan 2.850 individuen. Echter, meer dan 85% van de wereldpopulatie woont in Kaziranga National Park. Omdat de meerderheid van de dieren in één populatie leeft, loopt de soort grote risico’s als er een ramp uitbreekt, zoals bij overstromingen of ziektes. De populatie zou dan flink kunnen krimpen.

In Pobitora National Park leven 90 neushoorns. De capaciteit van het park is overschreden, wat tot een toegenomen risico op mens-dier conflicten lijdt; de neushoorns verlaten het park en trekken naar landbouwgebieden op zoek naar voedsel.

Het doel van de International Rhino Foundation is om de risico’s voor de Indische neushoorn populatie te verkleinen door ervoor te zorgen dat de dieren verspreid over meerdere parken leven en dat er voldoende ruimte is voor de populatie om verder te groeien.

In 2020 wil de stichting het volgende bereikt hebben: ‘het verminderen van de totale neushoorn populatie in Assam tot maximaal 3.000 dieren en het zeker stellen dat de neushoorns verspreid leven over tenminste zeven beschermde gebieden om lange termijn zekerheid te garanderen voor de populatie.’
Met dit doel in het vooruitzicht worden de komende jaren verschillende neushoorns ‘verhuisd’ naar andere gebieden. De ‘verhuisde’ dieren worden goed beschermd en in de gaten gehouden. Daarnaast worden de woongemeenschappen betrokken bij de plannen. Ook worden er data verzameld om het programma duurzaam succesvol te laten zijn.

Vanaf december 2010 werden in totaal 20 neushoorns naar het park overgebracht, te beginnen met het wijfje en haar jong dat op 28 december zijn verhuisd. Om ervoor te zorgen dat het aantal neushoorns in andere nationale parken ook groeit, worden ook daar translocaties voorbereid. Het Wildlife Fund heeft financiële ondersteuning geboden bij de verhuizing van vier Indische neushoorns. 

 

‹ Terug naar Onze projecten