Partner: Africat North / CCCP

Leeuw - 2011

Jaar: 2011
Gebied: Namibië
Bedrag: 3.700 euro
leeuw

Het aantal leeuwen in Namibië is de afgelopen 100 jaar met meer dan 80% afgenomen. De populatie in dit land is wereldwijd echter van grote toegevoegde waarde omdat wordt aangenomen dat deze populatie één van de weinigen in Afrika is zonder het FIV virus.

Africat North heeft als doelstelling leeuwen binnen en buiten Nationale parken zoals Etosha, te behouden en beschermen. Om dat te kunnen doen, moet ook de lokale gemeenschap, die vaak hinder ondervindt van roofdieren, ondersteund worden. Vandaar dat het CCCP is opgezet. Gemeenschappen waarvan bekend is dat zij met leeuwen geconfronteerd worden, worden regelmatig bezocht door medewerkers van het CCCP. Er wordt dan o.a. aandacht gegeven aan educatie en training. Belangrijke kerktaak is eveneens dat, indien nodig, bestaande (vee)kralen verbeterd worden of dat er nieuwe kralen gebouwd worden. Dit leidt tot minder veeverlies, wat weer leidt tot minder inkomstenverlies van de veelal arme boeren.
Voordat mensen kunnen worden overtuigd van de voordelen van roofdieren, zoals leeuwen, op hun land (bijvoorbeeld ecotoerisme), zal allereerst in de primitieve levensbehoeften moeten worden voorzien. Daarom is de bouw van kralen zo enorm belangrijk.

Op het kantoor van Africat North is tevens een educatiecentrum aanwezig waar bijvoorbeeld regelmatig schoolkinderen uit de omringende concervancies (met leeuwenproblemen) worden uitgenodigd.

Op dit moment richt het CCCP van Africat North zich op het voorlichten van een aantal specifieke gemeenschappen en het opzetten van grote kralen in deze gebieden. Hun doelstelling is om door de verbeterde nieuwe kralen en continue steun (educatie/training) aan de bevolking, het verlies van vee zal afnemen, wat leidt tot minder inkomensverlies. Dit moet op zijn beurt weer leiden tot meer tolerantie en begrip naar roofdieren zoals de leeuw.

‹ Terug naar Onze projecten