Partner: Associacion pour la Sauvegarde des giraffes du Niger

Peralta giraffe - 2010

Jaar: 2010
Gebied: Niger
Bedrag: 7.085 euro
giraffe

In Niger komt een bijzondere giraffenondersoort voor, namelijk de Peralta giraffe. In dit gebied zijn zelfs de laatste populaties Peralta giraffen van heel West-Afrika te vinden. Helaas worden deze bijzondere ondersoort met uitsterven bedreigd door mens-dier conflicten. 

Dankzij de inzet Associacion pour la Sauvegarde des giraffes du Niger (ASGN) in Niger is de populatie weer aan het groeien. De ASGN laat de lokale bevolking inzien dat zij sociaal en economisch kunnen profiteren van de aanwezigheid van de giraffen (door toerisme ed). Daarnaast beschermt ASGN de leefomgeving van de giraffen zodat mens en dier in dezelfde omgeving kunnen leven.

ASGN heeft in het verslagjaar door veldonderzoek een beter inzicht gekregen in de samenstelling van de giraffenpopulatie en de verspreiding over het gebied. Het project loopt nu tien jaar en er zijn verantwoorde uitspraken te doen over de populatiedynamica van de populatie. Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een groei van het aantal giraffen. Het verplaatsen van een deel van de populatie naar Fadon, een geschikter gebied dat nog niet door houtkap is aangetast, was een belangrijke stap. In Fadon is extra geïnvesteerd in het bewust maken van de bevolking, met name het interesseren van schoolkinderen. Een andere actie gericht op de menselijke bevolking is het creëren van alternatieven voor houtkap. In een deel van het projectgebied, Ayaron, leeft een behoorlijke populatie nijlpaarden. Onderzoek wijst uit dat deze soort mee kan profiteren van de beschermingsmaatregelen ten behoeve van de giraffen. Het gaat deels om dezelfde problematiek, een zeer grote diersoort die desondanks goed in een omgeving met hoge menselijke bevolkingsdruk kan overleven mits er bepaalde grenzen in acht worden genomen voor het gebruik van grond. Ook hier ligt de sleutel bij het vinden van alternatieve inkomstenbronnen. Daarnaast zijn er gebieden waar het land heringericht wordt, om het weer geschikt te maken voor giraffen. Met het gedoneerde geld is voor zo’n 500 m2 aan planten gekocht, waarmee het leefgebied van de giraf weer voor een stukje is uitgebreid. 
 

‹ Terug naar Onze projecten