Partner: Prof. Anna Nekaris Little Fireface Project

Plompe lori - 2015

Jaar: 2015
Gebied: Java
Bedrag: 5.000 euro
plompe-lori

De illegale dierenhandel is een van de grootste bedreigingen voor het wild in Zuidoost Azië. Eén van de hierdoor bedreigde dieren, de Aziatische plompe lori (Nycticebus), wordt verkocht voor bijvoorbeeld traditionele geneeskunde, als huisdier of gebruikt als entertainment voor toeristen. Deze handel in combinatie met verlies van habitat heeft ervoor gezorgd dat de plompe lori nu officieel een bedreigde status heeft.
Het Little Fireface Project (LFP) is opgezet in 2011 toen Professor Anna Nekaris samen met een groep onderzoekers de plompe lori in het wild bestudeerde. Het project is opgezet om de plompe lori te redden van uitsterven via ecologie, educatie en het versterken van de wetshandhaving.

Het LFP bestaat grotendeels uit een educatie programma, waarvan een groot onderdeel voor de jeugd bedoeld is. Zo is er onder andere een junior reporter plan opgezet waarbij uit alle deelnemende schoolklassen één kind uitgeroepen zal worden tot junior reporter. Hij of zij zal dan zes maanden lang filmpjes maken van de plompe lori en zijn omgeving, waarna uiteindelijk het beste filmpje zal winnen. Ook worden er elke zes maanden evenementen gepland voor de lokale bevolking, tijdens zo’n evenement kunnen de dorpelingen hun kennis over het wild testen en natuurlijk dingen bijleren. Op deze manier worden alle leeftijdsgroepen bereikt op een passende wijze, zodat zij zich ook betrokken voelen bij de bescherming van de plompe lori. Verder wordt er in samenwerking met ‘TRAFFIC Southeast Asia’ een aantal anti-dierenhandel filmpjes gemaakt die gebruikt kunnen worden voor workshops en als reclame op televisie.

Het uiteindelijke doel van dit project is om de mensen bewust te maken van de bedreigde status van de plompe lori en zo de illegale handel te minimaliseren en het dier te beschermen.

‹ Terug naar Onze projecten