Partner: Vultures Conservation Foundation

Vale gier - 2012

Jaar: 2012
Gebied: Bulgarije
gier1

ale gieren komen van origine uit de Balkan. De populatie is uitgestorven in 1970 door vergiftiging van schapen door boeren. Deze boeren vreesden voor de dreiging van wolven voor hun vee. Zij hoopten dat de wolven de vergiftigde schapen zouden opeten en dus zouden verdwijnen. Helaas aten de gieren de dode schapen op en stierven uit in de Balkan.


Om de populatie weer op te bouwen, ondersteunt het Wildlife Fund deze herintroductie, door het sturen twee vale gieren naar de Balkan. Deze gieren zijn geboren in DierenPark Amersfoort. De vogels zijn op dit moment 1 en 2 jaar en in goede conditie.

24 April 2012
Ondanks een zeer koude winter met temperaturen van -27 graden, waar wat gieren verloren zijn gegaan, werd het uit eindelijk lente en konden er weer nieuwe gieren uitgezet worden in het wild. Onder de eerste uitgezette gieren van 2012 zat het vrouwtje Giertje, die geadopteerd is door de Nederlandse ambasadeur in Bulgarije. Giertje werd samen met twee oudere gieren uitgezet. Vanaf het moment dat de deur van de kooi open ging vloog ze direct naar de groep met eerder uitgezette gieren. Tot nu toe zit ze nog steeds in het gebied waar ze uitgezet is bij de groep van uitgezette gieren. Gehoopt wordt dat ze niet zoals de eerder uitgezette gier: the Flying Dutchmen, die uiteindelijk gered moest worden uit Turkije. Hij zal opnieuw uitgezet worden in de herfst van 2012 of de lente van 2013.
 

22 Juni 2012
Giertje doet het nog steeds erg goed in het wild. Ze is geïntegreerd als onderdeel van de al bestaande groep van 16 gieren. Giertje’s broer, the Flying Dutchmen zit nog steeds in de volière en zal spoedig opnieuw worden uitgezet. Ondertussen is voor het eerst in twee jaar een broedpaar aan gieren uitgezet in het oosten van het Balkan gebergte. Eén van de ouders is in een dierentuin geboren en gedoneerd door een Franse dierentuin in 2009. Hij heeft net de leeftijd bereikt dat hij zich kan voortplanten en dit geeft hoop voor het herstellen van deze soort in het wild.
 

‹ Terug naar Onze projecten