Wie zijn wij?

Over het Wildlife fund

Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund ondersteunt projecten over de hele wereld die zich bezighouden met natuurbescherming. Van het geld dat het Wildlife Fund inzamelt wordt onderzoek gedaan en worden praktische maatregelen genomen voor natuurbescherming en soortbehoud.

Opgericht door DierenPark Amersfoort
Het Wildlife Fund is opgericht door DierenPark Amersfoort. De dierbewoners in de Amersfoortse dierentuin zijn ambassadeurs van de dieren in het wild. Het park wil (jonge) bezoekers verwonderen met liefde voor de natuur én draagt met het Wildlife Fund een steentje bij om de dieren in het wild te beschermen.

Onze projecten
Wist je dat er meer dan 26.000 diersoorten op de ‘rode lijst’ van bedreigde diersoorten staan? Tijd om in actie te komen! Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund steunt projecten over de hele wereld, die zich inzetten voor het beschermen van deze diersoorten. Samen met de lokale bevolking wordt er onderzoek gedaan en wordt er gewerkt aan een veilige leefomgeving voor deze dieren. Neem een kijkje bij al onze projecten.