Wie zijn wij?

Over het Wildlife fund

Dierenwereld in nood
DierenPark Amersfoort ziet de bescherming van de natuur als één van zijn belangrijkste taken. De dieren in het DierenPark vervullen een ambassadeursfunctie voor hun bedreigde soortgenoten in het wild. Met die soortgenoten gaat het slecht. De natuur heeft steeds meer te lijden onder de toenemende wereldbevolking. Naar verwachting stijgt deze de komende 40 jaar tot negen miljard mensen; een toename van drie miljard. Dat betekent 143 mensen erbij per minuut! Dit gaat ten koste van de leefomgeving van veel diersoorten. Er staan inmiddels zo'n 40.000 bedreigde diersoorten op de zogenoemde 'rode lijst'. Het is dus de hoogste tijd om in actie te komen!

Duurzame steun
Om ook internationaal duurzame steun te kunnen bieden aan natuur- en soortbehoudprojecten heeft DierenPark Amersfoort enkele jaren geleden een eigen Wildlife Fund opgericht. Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund biedt steun aan natuurbeschermingsprojecten verspreid over de hele wereld. Van het geld wordt onderzoek gedaan en worden praktische maatregelen gerealiseerd. Naast fondsen en materialen stelt de stichting ook kennis en expertise beschikbaar.