Wie zijn wij?

Informatie over keurmerken

Transparantie
Het is voor het Wildlife Fund erg belangrijk om als organisatie die activiteiten uitvoert met geld van derden, transparantie te geven over wat we als stichting doen.

Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund is een ANBI.
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Lees meer over ANBI »