Wie zijn wij?

Ontstaan

In 2003 is op initiatief van de toenmalige directie van DierenPark Amersfoort de Stichting Jellow Wildlife Fund opgericht. De Stichting heeft ten doel: het beschermen van de natuur en in het bijzonder bedreigde diersoorten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Een bestuurswisseling en aanscherping van de statuten in 2009 werd tegelijk aangegrepen om de naam te wijzigen in: Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund.