Wie zijn wij?

Ontstaan

In 2003 is op initiatief van de toenmalige directie van DierenPark Amersfoort de Stichting Jellow Wildlife Fund opgericht. Het doel is: 'het werven van fondsen ten behoeve van het in stand houden van bedreigde diersoorten in binnen- en buitenland en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord'. Een bestuurswisseling en aanscherping van de statuten in 2009 werd tegelijk aangegrepen om de naam te wijzigen in: Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund.