Wie zijn wij?

Visie

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om onze activiteiten met het natuurbeschermingsfonds een meer professionele invulling te geven. In de statuten van de stichting staat het volgende doel:

De Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft als doel het beschermen van de natuur en in het bijzonder bedreigde diersoorten, en voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.