Wie zijn wij?

Visie

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om onze activiteiten met het natuurbeschermingsfonds een meer professionele invulling te geven. Om te beginnen heb je als fonds een visie nodig en die hebben we voor het Wildlife Fund als volgt geformuleerd:

De Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund wil een structurele bijdrage leveren aan de instandhouding van bedreigde diersoorten, onder andere door bescherming van de natuurlijke leefomgeving. Dit gebeurt door onderzoek, educatie en andere middelen.